โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

รับครูย้าย

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี และคณะ มาส่งครูตรงเจนต์ จงกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ย้ายมาสู่โรงเรียนแสนสุข โดยมีผู้อำนวยการประพณณ์ศักดิ์  ออมทรัพย์ กล่าวต้อนรับคณะจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ด้วยความยินดี
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์