โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รับครูย้าย

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี และคณะ มาส่งครูตรงเจนต์ จงกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ย้ายมาสู่โรงเรียนแสนสุข โดยมีผู้อำนวยการประพณณ์ศักดิ์  ออมทรัพย์ กล่าวต้อนรับคณะจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ด้วยความยินดี