โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงาน มีการประกวดพานไหว้ครู ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนเทอญ