โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 
การประเมินติดตามโรงเรียนในฝัน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๘ มาประเมินติดตามโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนแสนสุขของเรานับว่าเป็นประโยชน์ ในการกำกับตามติดโครงการโรงเรียนที่ผ่านประเมิน

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>