โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
การประเมินติดตามโรงเรียนในฝัน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๘ มาประเมินติดตามโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนแสนสุขของเรานับว่าเป็นประโยชน์ ในการกำกับตามติดโครงการโรงเรียนที่ผ่านประเมิน

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์