โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน งบปี ๒๕๕๘

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวิทยา คุณปลิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน งบปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนแสนสุข โดยจัดให้มีการบริการประชาชน บริการสาธารณ สงเคราะห์ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>