โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบกพ.

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ประธานหน่วยสอบ กพ. โรงเรียนแสนสุข ประชุมกรรมคุมสอบ ณ ห้องประชุมพรหมจริยาธิมุตต์

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์