โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบกพ.

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ประธานหน่วยสอบ กพ. โรงเรียนแสนสุข ประชุมกรรมคุมสอบ ณ ห้องประชุมพรหมจริยาธิมุตต์

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>