โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

กิจกรรมกลุ่มสาระบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักเรียนจัดกิจกรรมตลาดนัด บรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง ทำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ณ โรงอาหารโรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>