โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

กิจกรรมวันศุกร์แต่งกายชุดผ้าไทย

โรงเรียนแสนสุข สนองนโยบายกิจกรรมวันศุกร์แต่งกายชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>