โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมวันศุกร์แต่งกายชุดผ้าไทย

โรงเรียนแสนสุข สนองนโยบายกิจกรรมวันศุกร์แต่งกายชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์