โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ๘ ค่ำและ ๑๕ ค่ำ

โรงเรียนแสนสุข กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ๘ ค่ำและ ๑๕ คำ่ ซึ่งทำมาเป็นประจำทุกเ ดือน โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบางเป้ง

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ลิ้งค์น่าสนใจ