โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ๘ ค่ำและ ๑๕ ค่ำ

โรงเรียนแสนสุข กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ๘ ค่ำและ ๑๕ คำ่ ซึ่งทำมาเป็นประจำทุกเ ดือน โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบางเป้ง

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>