โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

ประเมินโครงการอาเซียน

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๘ ประเมินโครงการโรงเรียนอาเซียน ณ ห้องอาเซียนโรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>