โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ประเมินโครงการอาเซียน

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๘ ประเมินโครงการโรงเรียนอาเซียน ณ ห้องอาเซียนโรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์