โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนแสนสุขร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ กับเทศบาลแสนสุขนำถวายวัดแจ้งเจริญดอน และอีกสามคณะครูนำไปถวายวัดบางเป้ง วัดตาลล้อม วัดใหม่เกศงาม

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>