โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนแสนสุขร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ กับเทศบาลแสนสุขนำถวายวัดแจ้งเจริญดอน และอีกสามคณะครูนำไปถวายวัดบางเป้ง วัดตาลล้อม วัดใหม่เกศงาม

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์