โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++งานสัปดาห์ห้องสมุด

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระภาษาไทยและห้องสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มากิจกรรมมากมาย

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>