โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

๑๒ สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"

โรงเรียนแสนสุข ประกอบพิธีถวายพระพร เนื่องวโรกาส"วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๓ พรรษา มหาราชินี " ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ" และร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสพภัยพายุ ในประเทศพม่า จับสลากมอบรางวัลหมวกกันน็อคของท่านผู้ว่าราชการชลบุรี ห่วงใยนักเรียนที่ใช้เดินทางด้วยจักรยานยนต์

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์