โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 ส.ค. 54โรงเรียนแสนสุข เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กับเทศบาลเมืองแสนสุข ณ คลองบางโปรง  อ่างศิลา 

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์