โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

วันที่ 14 ส.ค. 54โรงเรียนแสนสุข เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กับเทศบาลเมืองแสนสุข ณ คลองบางโปรง  อ่างศิลา 

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>