โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


การปฏิบัติการสอนเคมีย่อส่วน เรื่อง การไทเทรตกรด- เบส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 การทดลองเชิงการปฏิบัติการสอนเคมีย่อส่วน เรื่อง การไทเทรตกรด- เบส สนับสนุนจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัทเคมีดาว ทำการสอนโดยนางสาวนันท์ณภัทร ทิพเจริญ

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>