โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

การประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิล
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 การประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิลและ" Science Show " ในงานส่งเสริมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแสนสุข ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์