โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนแสนสุข

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้อำนวยการประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์กล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนแสนสุข เรื่องระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการเข้าสู่อาเซียน

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>