โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปี ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ รองสมพร แสวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น เป็นพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดทุก ๆ ปี โดยมีหัวหน้ายุวกาชาด คณะครูที่สอนยุวกาชาด และนักเรียนร่วมพิธี

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>