โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 
กษิณาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑๘
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จัดงานกษิณาลัย ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ โดยรับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการชลบุรี มาเป็นประธาน บรรยากาศน่าจดจำเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตการรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งปีนี้ เป็นผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนแสนสุข นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข และครูพิสัณห์ ผลบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>