โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

งานเกษียณปี 2558 โรงเรียนแสนสุข

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ นางสติล คุณปลี้ม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนแสนสุข ผู้เกษียณอายุราชการปีนี้มี สองท่าน ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ และ นายพิสัณห์ ผลบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์