โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ e-clip

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยบรูพา และโรงเรียนแสนสุขจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ e-clip
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>