โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์

 

ธนาคารออมสินแจกเกียรติบัตร

วันที่ 5 พศจิกายน 2558 ธนาคารออมสินแจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนแสนสุข ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้จัดตั้งธนาคารนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์