โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

ธนาคารออมสินแจกเกียรติบัตร

วันที่ 5 พศจิกายน 2558 ธนาคารออมสินแจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนแสนสุข ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้จัดตั้งธนาคารนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>