โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมิผลการจัดการศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ สพม.18

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมิผลการจัดการศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ สพม.18 ด้วยความยิ่งดียิ่ง

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>