โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

งานแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแสนสุข

วันที่ 18 พศจิกายน 2558 โรงเรียนแสนสุข ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสุพัฒน์ จิรัสคามิน รองผู้อำนวยการพิศิษฐ์ นักดนตรี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รองผู้บริหาร โรงเรียนแสนสุขสองท่าน และรองผู้อำนวยการณัฏฐกานต์ โกจันทึกบรรจุแต่งตั้ง

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>