โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

งานแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแสนสุข

วันที่ 18 พศจิกายน 2558 โรงเรียนแสนสุข ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสุพัฒน์ จิรัสคามิน รองผู้อำนวยการพิศิษฐ์ นักดนตรี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รองผู้บริหาร โรงเรียนแสนสุขสองท่าน และรองผู้อำนวยการณัฏฐกานต์ โกจันทึกบรรจุแต่งตั้ง

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์