โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

ศิลปหัตถกรรม

วันที่ 16 พ.ย. 58 
การประกวดมารยาทไทย ม.ต้น - ม.ปลาย
และภาพยนต์สั้น

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>