โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอธิธรรม งานศพคุณครูเนตร ผ่องใส
คณะครูโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข และญาติของคุณครู เนตรดาว ผ่องใส
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอธิธรรม งานศพคุณครูเนตร ผ่องใสวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึง คืนวันที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดเป็ง เวลา ๑๙.๓๐ น.
และร่วมงานพระราชทานเพลิง วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.