โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

ทัศนศึกษา ม.2 เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้ไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>