โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

ทัศนศึกษา ม.2 เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้ไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์