โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแสนสุข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแสนสุข โดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง ดร.สุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้นำ และโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแสนสุข (ภาพประกอบการจัดกิจกรรม

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ลิ้งค์น่าสนใจ