โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


  

กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนแสนสุข

กิจกรรมคริสต์มาสของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>