โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 

 

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนแสนสุข

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนแสนสุข ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการสู่การงานอาชีพ นักเรียนสามารถทำได้จริง และเกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างองค์ความรู้

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>