โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

 

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>