โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

 

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2558 จัดวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและคระครูโรงเรียนแสนสุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสานสัมพันธ์ของนักเรียนในโรงเรียนแสนสุข

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>