โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2558 จัดวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและคระครูโรงเรียนแสนสุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสานสัมพันธ์ของนักเรียนในโรงเรียนแสนสุข

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์