โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 22 และ 23 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนแสนสุขและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ สร้างจิตอาสา สร้างสัมพันธภาพของนักเรียนร่วมกัน เกิดความมีวินัยในตนเอง เกิดการเรียนรู้และบูรณาการทักษะชีวิต

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์