โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

 

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 22 และ 23 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนแสนสุขและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ สร้างจิตอาสา สร้างสัมพันธภาพของนักเรียนร่วมกัน เกิดความมีวินัยในตนเอง เกิดการเรียนรู้และบูรณาการทักษะชีวิต

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>