โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 
๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์

จัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข
ณ ห้องสมุดมีชีวิต <<คลิกดูภาพที่นี่>>