โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

รวมภาพกิจกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียง

กิจกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแสนสุข วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์