โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

 

รวมภาพกิจกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียง

กิจกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแสนสุข วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>