โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

รวมภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแสนสุข ครบรอบปีที่ 60

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแสนสุข ครบรอบปีที่ 60 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ให้พร มีพิธมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์