โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

รูปภาพแสดงความยินดีกับคุณครู

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนแสนสุข แสดงความยินดีกับคุณครูจันทร์อัมพร เชื่อมทอง ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอน ที่โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์