โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

 

รูปภาพแสดงความยินดีกับคุณครู

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนแสนสุข แสดงความยินดีกับคุณครูจันทร์อัมพร เชื่อมทอง ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอน ที่โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>