โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 

ภาพกิจกรรมโครงการให้ความรู้ระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับ การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 900MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกรารโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) โครงการให้ความรู้ระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับ การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 900MHz ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนแสนสุข

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>