โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 
 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทะเล โรงเรียนแสนสุขขอแสดงความยินดักับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน พร้อมนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาและนำพาไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิต ขอให้ลูกแสนสุขทุกคน ประสบความสำเร็จและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ น้อมนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>