โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

ก่อพระเจีดย์งานเทศกาลวันไหลบางแสน ประจำปี๒๕๕๙

ผู้อำนวยสุพัฒน์ จิรัสคามิน มาดูแล เป็นกำลังใจ ให้คณะครู นักการ ร่วมแรงร่วมใจก่อพระเจีดย์งานเทศกาลวันไหลบางแสน ประจำปี๒๕๕๙ และถือโอกาสรดน้ำสงกรานต์อวยพรเนื่องวันปีใหม่ไทย บรรยากาศสนุกสนาน อากาศ สบาย ๆ ณ ชายหาดบางแสน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์