โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

ภาพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 และ 6 ปีการศึกษา 2559

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>