โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์

 

ภาพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 และ 6 ปีการศึกษา 2559

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์