โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

ภาพกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เอดส์ และการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร ของโรงเรียนแสนสุข วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุข

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์