โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนแสนสุข ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนแสนสุข วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ปีการศึกษา 2559 เพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ครูผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อลูกศิษย์ของครู และการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน พร้อมมอบทุนนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>