โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
กิจกรรม Morning Talk
กิจกรรม Morning Talk กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้สาระความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>