โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

โครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>