โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

.
.

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 1 กรฎาคม 2559

โรเรียนแสนสุขประกอบพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 1 กรฎาคม 2559 โรงเรียนแสนสุข วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
 

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์