โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
.
.

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 1 กรฎาคม 2559

โรเรียนแสนสุขประกอบพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 1 กรฎาคม 2559 โรงเรียนแสนสุข วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
 

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>