โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี ของโรงเรียนแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนแสนสุข ร่วมกันตักบาตรอาหารในวันแม่ มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และตัวแทนลูกแต่ละห้องเรียนกราบแม่เพื่อแสดงความรักความกตัญญู ขอบพระคุณคุณแม่ที่อุ้มชุดูแลลูกด้วยความรักที่บริสุทธิ์
.กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนแสนสุขร่วมกิจกรรมวันแห่เที่ยนจำนำพรรษาประจำปี 2559 จัดโดยเทศบาลเมืองแสนสุข โรงเรียนแสนสุขได้จัดขบวนกลองยาวพร้อมริ้วขบวนแห่ "แสนสุขสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจเข้าพรรษา" และมีนักเรียนและคณะครูไปถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ณ.วัดบางเป้ง วัดแจ้งเจริญดอน วัดตาลล้อม วัดใหม่เกตุงาม ในครั้งนี้ด้วย 

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>