โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแสนสุข

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>