โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
"กษิณาลัย ด้วยใจผูกพัน2559"
งานแสดง "กษิณาลัย ด้วยใจผูกพัน" แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
ด้วยความเคารพรักยิ่งคุณครู 9 ท่านที่เกษียณอายุราชการ 
คุณครูพิมพ์ลดา จงกลาง คุณครูสมวงษ์ จงกลาง คุณครูปาลิดา ใช้ฮวดเจริญ คุณครูจรรยา พันธุ์ชัยโย คุณครูยุวดี ตุลารัตนพงษ์ คุณจงรัก ไกรสังข์ คุณครูนุกูล ไชยพงษ์ คุณครูวิชัย กิจก้าวหน้า และ คุณครูสุรพัฒน์ ไพรอร่าม ขอให้คุณครูท่าน 9 ท่าน มีสุขภาพพลานัยแข็งแรง ร่ำรวย มีความสุขทุกคืนวัน

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>