โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแสนสุข

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแสนสุข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ภาคเช้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ภาคบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4 ,5 และ 6

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>