โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแสนสุข

ชาวแสนสุขร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี พร้อมกับทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โดยทางโรงเรียนแสนสุขได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ของพ่อ การแสดงพระธรรมเทศนา และกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และห้องเรียนในโรงเรียนแสนสุขเพื่อบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์