โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแสนสุข

ชาวแสนสุขร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี พร้อมกับทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โดยทางโรงเรียนแสนสุขได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ของพ่อ การแสดงพระธรรมเทศนา และกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และห้องเรียนในโรงเรียนแสนสุขเพื่อบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>